ПАНЕЛЬ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПАНЕЛЬ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

ПАНЕЛЬ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Цiна, грн Термін (роб. день)
     
 Пакет №16.02."Білковий обмін" (білок загальний, альбумін, білірубін фракційно, креатинін, сечовина, сечова кислота) 680 1
 Пакет №16.04."Біохімічне дослідження крові" (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін фракційно, загальний білок, ЛФ, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, хотестерін, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди, КА, глюкоза) 1680 1
 Пакет №16.05."Біохімічне дослідження крові" (глюкоза, АЛТ, АСТ, ГГТ, креатинін, сечовина, сечова кислота, білірубін фракційно, СРБ, холестерин) 1170 1
 Пакет №16.08."Діагностика остеопорозу" (25-ОН вітамін D, кальцій, кальцій іонізований, магній, фосфор, креатинін) 940 1
 Пакет №16.10."Коагулограмма" (ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген) 490 1
 Пакет №16.11."Контроль гомоцистеїнемії" (Гомоцистеїн, Фолієва кислота, Вітамін В12) 820 1
 Пакет №16.12."Ліпідограма" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, Тригліцериди, Коеф. атерогенності) 440 1
 Пакет №16.13."Мінеральний обмін" (кальцій, калій, фосфор, натрій, цинк, залізо, мідь, магній, хлориди) 860 1
 Пакет №16.15."Обмін кальцію" (кальцій, кальцій іонізований, фосфор, білок загальний) 450 1
 Пакет №16.18."Печінкові проби (повний)" (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білок загальний, альбумін, білірубін фракційно, глюкоза, холестерин, кальцій) 1140 1
 Пакет №16.21."Ниркові проби (повний)" (білок загальний, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, калій, натрій, хлориди) 770 1
 Пакет №16.22."Ниркові проби" (Креатинін, Сечовина, Сечова кислота) 310 1
 Пакет №16.24."Функціональний стан підшлункової залози (малий)" (глюкоза, альфа-амілаза, ліпаза) 330 1
 Пакет №16.25."Цереброваскулярний" (холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, КА, СРБ, ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, фібриноген, магній, калій, кальцій) 1100 1
 Пакет №16.28."Діагностіка анемії "(феритин, ЗЗЗС, вітамін В9, вітамін В12, ЗАК, залізо, кальцій, фосфор) 1250 1
 Пакет №16.31."Печінкові проби (малий)" (ЛФ, ГГТ, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ) 620 1
 Пакет №16.32."Печінкові проби"(АЛТ,АСТ,ГГТ,ЛФ,Білірубін фракційно,Загальний білок,Альбумін,Тимолова проба) 900 1
 Пакет №16.33."Печінковий" (Білірубін фракційно,Сечовина,Тимолова проба,АЛТ,АСТ,ЛФ,ГГТ) 800 1
 Клінічна хімія    
 C - реактивний білок (СРБ, кількісно) 130 1
 γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) 120 1
 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 120 1
 Альбумін 90 1
 Альфа-амілаза (діастаза) 90 1
 Антистрептолізин - О (АСЛО, кількісно) 120 1
 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 120 1
 Білірубін загальний 100 1
 Білірубін прямий 100 1
 Білірубін фракційно 200 1
 Білок загальний 120 1
 Калій (К) 100 1
 Кальцій (Са) 100 1
 Кальцій іонізований (Са++) 170 2
 Креатинін 120 1
 Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 100 1
 Лактат (молочна кислота) 140 1
 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 100 1
 Ліпаза 120 1
 Лужна фосфатаза 120 1
 Магній (Mg) 100 1
 Мідь (Cu) 150 1
 Натрій (Na+) 100 1
 Панкреатична еластаза (матеріал - кал) 700 3
 Ревматоїдний фактор (РФ, кількісно) 120 1
 Сечова кислота (в сироватці) 120 1
 Сечовина (в сироватці) 100 1
 Тимолова проба 100 1
 ФіброТест (Білірубін заг., ГГТ, Гаптоглобін, АЛТ, Апо А1, α-2-макроглобулін) 2900 10
 Фосфор (Р) 100 1
 Хлориди (Cl־) 100 1
 Цинк (Zn) 100 1
     
 Показники ліпідного обміну    
 Тригліцериди 120 1
 Холестерин 120 1
 Холестерин (ЛПВЩ) 120 1
 Холестерин (ЛПНЩ) 120 1
     
 Вітаміни    
 Вітамін В12 (ціанокобаламін) 250 1
 Фолієва кислота (вітамін В9) 260 1
     
 Діагностика анемії    
 Залізо(Fe) 100 1
 Трансферин 180 1
 Феритин 250 1
     
 Оцінка гемостазу    
 D-дімер (кількісний) 200 1
 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 120 1
 Протромбіновий час (ПТЧ, ПТІ, МНВ) 160 1
 Тромбіновий час (ТЧ) 120 1
 Фібриноген (фібрин плазми) 140 1