ПАНЕЛЬ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПАНЕЛЬ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

ПАНЕЛЬ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Цiна, грн Термін (роб. день)
     
 Пакет №16.01."Білкові фракції" 80 5
 Пакет №16.02."Білковий обмін" (білок загальний, альбумін, білірубін фракційно, креатинін, сечовина, сечова кислота) 567 1
 Пакет №16.04."Біохімічне дослідження крові" (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін фракційно, загальний білок, ЛФ, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, хотестерін, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди, КА, глюкоза) 1359 1
 Пакет №16.05."Біохімічне дослідження крові" (глюкоза, АЛТ, АСТ, ГГТ, креатинін, сечовина, сечова кислота, білірубін фракційно, СРБ, холестерин) 945 1
 Пакет №16.08."Діагностика остеопорозу" (25-ОН вітамін D, кальцій, кальцій іонізований, магній, фосфор, креатинін) 801 2
 Пакет №16.10."Коагулограмма" (ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген) 378 1
 Пакет №16.11."Контроль гомоцистеїнемії" (Гомоцистеїн, Фолієва кислота, Вітамін В12) 720 1
 Пакет №16.12."Ліпідограма" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, Тригліцериди, Коеф. атерогенності) 342 1
 Пакет №16.13."Мінеральний обмін" (кальцій, калій, фосфор, натрій, цинк, залізо, мідь, магній, хлориди) 720 1
 Пакет №16.14."Нейровітаміни" (В1, В2, В3, В6, В9, В12) 1062 5
 Пакет №16.15."Обмін кальцію" (кальцій, кальцій іонізований, фосфор, білок загальний) 360 2
 Пакет №16.18."Печінкові проби (повний)" (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білок загальний, альбумін, білірубін фракційно, глюкоза, холестерин, кальцій) 932 1
 Пакет №16.21."Ниркові проби (повний)" (білок загальний, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, калій, натрій, хлориди) 657 1
 Пакет №16.22."Ниркові проби" (Креатинін, Сечовина, Сечова кислота) 257 1
 Пакет №16.24."Функціональний стан підшлункової залози (малий)" (глюкоза, альфа-амілаза, ліпаза) 284 1
 Пакет №16.25."Цереброваскулярний" (холестерин, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, КА, СРБ, ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, фібриноген, магній, калій, кальцій) 896 1
 Пакет №16.28."Діагностіка анемії "(феритин, ЗЗЗС, вітамін В9, вітамін В12, ЗАК, залізо, кальцій, фосфор) 1025 1
 Пакет №16.29."Загальна залізозв'язуюча здатність сироватки" (ЗЗЗС, Залізо,% насичення трансферину залізом) 144 1
 Пакет №16.30."Латентна залізов'язуюча здатність сироватки крові (ЛЗЗС)" 144 1
 Пакет №16.31."Печінкові проби (малий)" (ЛФ, ГГТ, білірубін фракційно, АЛТ, АСТ) 486 1
 Пакет №16.32."Печінкові проби"(АЛТ,АСТ,ГГТ,ЛФ,Білірубін фракційно,Загальний білок,Альбумін,Тимолова проба) 734 1
 Пакет №16.33."Печінковий" (Білірубін фракційно,Сечовина,Тимолова проба,АЛТ,АСТ,ЛФ,ГГТ) 653 1
 Пакет №16.37.«Мікроелементи» (калій,магній,цинк,селен) 648 23
 Пакет №18.02. «Діагностика гіперпаратиреозу» (25-ОН вітамін D, ПТГ,Лужна фосфатаза,Са++) 724 2
     
 Клінічна хімія    
 C - реактивний білок (СРБ, кількісно) 105 1
 γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT) 95 1
 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 95 1
 Альбумін 90 1
 Альфа-амілаза (діастаза) 90 1
 Антистрептолізин - О (АСЛО, кількісно) 90 1
 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 95 1
 Білірубін загальний 90 1
 Білірубін прямий 90 1
 Білірубін фракційно 160 1
 Білок загальний 95 1
 Глікозаміноглікани (фракції) 170 6
 Калій (К) 90 1
 Кальцій (Са) 95 1
 Кальцій іонізований (Са++) 130 2
 Креатинін 95 1
 Креатинфосфокіназа загальна (КФК) 90 1
 Лактат (молочна кислота) 115 1
 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 90 1
 Ліпаза 105 1
 Лужна фосфатаза 95 1
 Магній (Mg) 90 1
 Мідь (Cu) 105 1
 Мідь у добовій сечі 140 5
 Натрій (Na+) 90 1
 Панкреатична еластаза (матеріал - кал) 650 7
 Ревматоїдний фактор (РФ, кількісно) 90 1
 Селен (Se) 450 23
 Серомукоїди 90 4
 Сечова кислота (в сироватці) 95 1
 Сечовина (в сироватці) 95 1
 Сіалові кислоти 70 4
 Тимолова проба 90 1
 ФіброМакс (Холестерин, Глюкоза, Білірубін заг, ГГТ, Гаптоглобін, Тригліцериди, АЛТ, АСТ, Апо А1, α-2-макроглобулін) 3600 10
 ФіброТест (Білірубін заг., ГГТ, Гаптоглобін, АЛТ, Апо А1, α-2-макроглобулін) 2600 10
 Фосфор (Р) 80 1
 Хлориди (Cl־) 80 1
 Холінестераза (псевдохолінестераза) 70 4
 Цинк (Zn) 90 1
     
 Показники ліпідного обміну    
 Тригліцериди 95 1
 Холестерин 95 1
 Холестерин (ЛПВЩ) 95 1
 Холестерин (ЛПНЩ) 95 1
     
 Вітаміни    
 Вітамін А (ретинол) 190 5
 Вітамін В1 (тіамін) 190 5
 Вітамін В12 (ціанокобаламін) 210 1
 Вітамін В2 (рибофлавін) 190 5
 Вітамін В3 (нікотинова кислота) 190 5
 Вітамін В6 (піридоксин) 190 5
 Вітамін Е (токоферол) 190 5
 Вітамін С (аскорбінова кислота) 190 5
 Фолієва кислота (вітамін В9) 210 1
     
 Діагностика анемії    
 Залізо(Fe) 80 1
 Трансферин 160 1
 Феритин 210 1
     
 Оцінка гемостазу    
 D-дімер (кількісний) 190 1
 Агрегація тромбоцитів 190 1
 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 90 1
 Протромбіновий час (ПТЧ, ПТІ, МНВ) 130 1
 Тромбіновий час (ТЧ) 90 1
 Фібриноген (фібрин плазми) 110 1