Пакет №17.03.

Пакет №17.03."Передопераційна підготовка (повний)"

Пакет №17.03."Передопераційна підготовка (повний)" (ЗАК, ЗАМ, група крові+резус фактор, білок загальний, білірубін фракційно, глюкоза крові, амілаза, креатинін, сечовина, АЛТ, АСТ, ЛФ, РМП, HbsAg, anti - HCV , ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, фібриноген)

код дослідження: 1130

час виконання: 3 робочі дні.

ціна: 2 770  грн.

 

У даний пакет включено наступні дослідження:

Антиген вірусу гепатиту В (HBV) HBsAg

Глюкоза (кров)

Білірубін фракційно

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Лужна фосфатаза

Альфа-амілаза (діастаза)

Креатинін

Сечовина (в сироватці)

Білок загальний

Протромбіновий час (ПТЧ, ПТІ, МНВ)

Загальний клінічний аналіз крові

Загальний аналіз сечі

Група крові + Резус-фактор

Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (HCV), антигени (core,NS3, NS4, NS5)

Фібриноген (фібрин плазми)

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

РМП-реакція мікропреципітації

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

Тромбіновий час (ТЧ)

 

Аналіз можна здати: 

м. Київ, вул. Драгоманова, 11

Пн-Пт  9:00-13:00