Пакет №16.32.

Пакет №16.32."Печінкові проби"

Пакет №16.32."Печінкові проби"(АЛТ,АСТ,ГГТ,ЛФ,Білірубін фракційно,Загальний білок,Альбумін,Тимолова проба)

код дослідження: 1172

час виконання: 1 робочий день.

ціна: 900 грн.

 

У даний пакет включено наступні дослідження:

Білірубін фракційно

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Лужна фосфатаза

γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)

Білок загальний

Альбумін

Тимолова проба

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

 

Аналіз можна здати: 

м. Київ, вул. Драгоманова, 11

Пн-Пт  9:00-13:00