Пакет №16.18.

Пакет №16.18."Печінкові проби (повний)" (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білок загальний, альбумін, білірубін фракційно, глюкоза, холестерин, кальцій)

Пакет №16.18."Печінкові проби (повний)" (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білок загальний, альбумін, білірубін фракційно, глюкоза, холестерин, кальцій)

код дослідження: 1116

час виконання: 1 робочий день.

ціна: 1 140 грн.

 

У даний пакет включено наступні дослідження:

Глюкоза (кров)

Білірубін фракційно

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Лужна фосфатаза

γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)

Білок загальний

Альбумін

Холестерин

Кальцій (Са)

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

 

Аналіз можна здати: 

м. Київ, вул. Драгоманова, 11

Пн-Пт  9:00-13:00