Пакет №16.04.

Пакет №16.04."Біохімічне дослідження крові"

Пакет №16.04."Біохімічне дослідження крові" (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін фракційно, загальний білок, ЛФ, альбумін, креатинін, сечовина, сечова кислота, хотестерін, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди, КА, глюкоза)

код дослідження: 1102

час виконання: 1 робочий день.

ціна: 1 680 грн.

 

У даний пакет включено наступні дослідження:

Білірубін фракційно

Креатинін

Сечовина (в сироватці)

Сечова кислота (в сироватці)

Білок загальний

Альбумін

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

Лужна фосфатаза

γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)

Холестерин

Холестерин (ЛПВЩ)

Холестерин (ЛПНЩ)

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

 

Аналіз можна здати: 

м. Київ, вул. Драгоманова, 11

Пн-Пт  9:00-13:00