КАРДІО - РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ

КАРДІО - РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ

 

КАРДІО - РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ Цiна, грн Термін (роб. день)
     
 Гомоцистеін 400 1
 Креатинфосфокіназа МВ-фракція (діагностика інфаркту міокарда) 200 1
 Тропонін-І 230 1
 Цитокін (Інтерлейкін-6) 1000 1
 Пакет №12.01."Кардіоваскулярний ризик (малий)" (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, Глюкоза, Калій, Натрій, хлор, СРБ, Холестерин, Тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ ЛПДНЩ, Коеф. атерогенності) 1350 1
 Пакет №12.03."Кардіоваскулярний ризик (повний)" (холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, КА, СРБ, АЛТ, АСТ, гомоцистеїн, калій, КФК, ЛДГ, ТГ, хлориди, натрій) 1580 1
 Пакет №12.04."Ревмопроби (малий)" (АСЛО, РФ, СРБ, білок загальний, сечова кислота) 550 1
 Пакет №12.06."Ревмопроби з антинуклеарними антитілами" (АСЛО, РФ, СРБ, антинуклеарні АТ) 720 2
 Пакет №12.07."Ревмопроби з анті-ССР" (АСЛО, РФ, СРБ, А-ССР) 740 1
 Пакет №12.08."Ревмопроби з антитілами до цитрулінованого віментину" (АСЛО, РФ, СРБ, АТ до цітрул. віментину) 830 4
 Пакет №12.09."Ревмопроби" (АСЛО, РФ, СРБ) 340 1
 Пакет №12.10."Ревмопроби" (СРБ, РФ, сечова кислота) 340 1
 Пакет №12.11. «Суглобовий»  (АСЛО,сечова кислота, СРБ,РФ, антитіла IgG до хламідії) 640 2